ایران هایپلاست
ایران هایپلاست

توضیحات آگهی

فروش یک خط تولید نایلون ونایلکس درحد نو شامل دستگاه تولید عرض ۸۰ و۹۰
دستگاه دوخت و برش دوطبقه ویک طبقه
دستگاه پانچ
دستگاه کندور
دستگاه گرانول
دستگاه ها موجود در اصفهان