ایران هایپلاست
ایران هایپلاست

توضیحات آگهی

فروش ده تن مواد گرانولی بادی بیرنگ

مواد گرانولی بادی بیرنگ بسیار شفاف و تمیز
برای تولید بشکه و دبه و سایر محصولات بادی
توری ۱۰۰ خورده