ایران هایپلاست
ایران هایپلاست

توضیحات آگهی

فروش دستگاه روتوگراور (هلیوگراور)

دستگاه روتوگراور (هلیوگراور) ده رنگ

ساخت شرکت بیرین

عرض ۱۲۵۰ میلیمتر

سرعت ۳۰۰ متر بر دقیقه