ایران هایپلاست
ایران هایپلاست

توضیحات آگهی

دستگاه چاپ روتوگراور چهاررنگ عرض ۱۳۰
فروش دستگاه روتوگراور
عرض ۱۳۰
تعداد پایه چهاررنگ
کشور سازنده دستگاه چاپ چین