ایران هایپلاست
ایران هایپلاست

توضیحات آگهی

دستگاه تولید عرض ۸۰ سانت باقری
دهنه قالب ۷
گیربکس ۳محور کتابی
اماده تست
دستگاه اورحال شده به صفر
بدون اینورتر

انواع دستگاه های تولید باقری -تولید مونسان – تولید جلیلوند و… موجود برای فروش

انواع تولید نایلون عریض ۴متری -تولید عریض ۸ متری و..
موجود برای فروش (نایلون گلخانه ای و کشاورزی)