ایران هایپلاست
ایران هایپلاست

توضیحات آگهی

واردکننده انواع قالب و سرقالب شرکت ژوکسین و کاستار
قالب سایز ۱۰ ژوکسین
قالب سایز ۱۲ ژوکسین
قالب سایز ۱۸ ژوکسین
قالب سایز ۲۰ ژوکسین
قالب سایز ۲۵ ژوکسین
انواع قالب های aba ,abc ,ab و …