مقالات

مواد آف پتروشیمی

مواد آف پتروشیمی

مواد آف پتروشیمی

گرید های آف (off  ) مواد پتروشیمی کدامند؟

محصولات پتروشیمی به دو زیر شاخه :

الف) ام اف آی (MFI)

ب) دانسیته (DENSITY)

Off1: اگر که یک گرید پلیمری، در رِنج یکی از این شاخه های بالا نباشد، به آن مواد آف 1 (off 1) گفته می شود . گاهی اوقات ممکن است مواد اولیه هر دو رنج را دارا باشد اما دارای آلودگی یا رگه های سیاه باشد که به آن محصول هم، آف 1، گفته میشود

Off2: صورتی که از هر دو رنج MFI و Density  خارج شود، به آن آف 2 (OFF2)  گفته می شود. گاهی نیز ممکن است مواد اولیه تواید شده، در یکی از رنج ها نباشد، دارای آلودگی هم باشد که به آن محصول هم آف 2 گفته می شود.

Off3: گرید دیگری نیز تحت عنوان آف 3 (OFF 3) وجود دارد که به آن در بازار دم جارو هم می گویند، این گرید دارای ناخالصی های دیگری مانند سنگریزه یا هر نوع زباله ریز و درشت هم می باشد.

 

تعیین قیمت های پایه گریدهای آف محصولات پلیمری

قیمت گریدهای آف 1، 90 % قیمت گرید ON

قیمت گریدهای آف 2، 80 % قیمت گرید ON

قیمت گریدهای آف 3، 60% قیمت پایه

کلوخه 40 % قیمت پایه است.

قیمت پودر ON GRADE ، تا 3 درصد کمتر از اصل قیمت پایه محاسبه و در بورس کالا  برای فروش ارائه  می شود.

مواد آف پتروشیمی