اخبار

مقابله با کرونا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اعمال محدودیت های کرونایی

مقابله با کرونا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اعمال محدودیت های کرونایی

مقابله با کرونا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اعمال محدودیت های کرونایی
براساس اعلام کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، بنا بر  روند افزایشی و ناگهانی شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن شهرستان بندرماهشهر در محدوده قرمز، ضمن لزوم حفظ پایداری تولید، اقداماتی از فردا ۲۶ بهمن ماه در سطح منطقه اجرا می شود.
بر طبق این مصوبه، حضور نیرو های روزکار ستادی به ۵۰ درصد کاهش یافته و افراد که دارای شرایط خاص مانند بیماری های زمینه ای، و بانوان شیرده در اولویت دورکاری قرار می گیرند، و همچنین اینکه ساعات کاری نیرو های ستادی روزانه به ۶ ساعت محدود شده و ترجیحاً از ساعت ۸ الی ۱۴ خواهد بود.
همچنین سرو غذا صرفاً جهت کارکنان نوبتکار انجام می گیرد و رستوران ها فقط جهت طبخ غذا می توانند فعالیت کنند، ضمن اینکه ساعات کاری کارکنان نوبتکار ۱۲ ساعته و شیفت ها به صورت گردشی ۴-۲-۲ اعمال می شود، علاوه بر این حتی الامکان جلسات غیر ضروری لغو و حضور در جلسات در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
همچنین لازم است همه شیوه نامه های بهداشتی اجرا شوند و همه کارکنان ملزم به استفاده از تجهیزات پیشگیرانه، به ویژه ماسک هستند، ضمن اینکه رعایت فاصله اجتماعی در محل کار و به ویژه در سرویس های ایاب و ذهاب باید رعایت شود.
براساس اطلاعیه کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، محدودیت های کرونایی اعلام شده جهت شرایط کنونی بوده و در صورت تغییر شرایط، محدودیت های متناسب اعمال خواهند شد.

مقابله با کرونا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اعمال محدودیت های کرونایی