اخبار

محدوده قیمتی اتراق دلار

بازیافت پلاستیک های سخت

محدوده قیمتی اتراق دلار

کانال 24 هزار تومانی در دومین روز متوالی  نوسان کرد؛ با این حال، به نظر می‌رسد  دشواری های برای ادامه مسیر افزایشی و عبور از کانال 25 هزار تومانی برای بازار خواهد داشت.

آن طور که  روند آماری قیمت نشان می‌دهد  قیمت دلار در یک ماه گذشته در دامنه 21 تا 25 هزار تومانی ثابت باقی  مانده است.

به عبارت دیگر  بازار به حمایت معامله گران در برابر نزول به زیر 21 هزار نیاز دارد  و در آستانه مرز 25 هزار تومانی میزان فروش‌ها افزایش پیدا کرده است.

با توجه به دامنه قیمتی یک ماه اخیر، سیاست‌گذار نیز می‌تواند هدف‌گذاری‌های خود را با توجه به خواست بازار تنظیم کند.

تاکتیک خرید و فروش‌های خود را بازارساز می‌تواند در آستانه سطوح مقاومتی و حمایتی،  مدیریت کند؛ به‌عنوان مثال،‌  وقتی به آستانه مرز 25 هزار تومانی نزدیک شدند فروش‌های خود را زیاد کند و وقتی  که قیمت به کانال 21 هزار تومانی رسید، اندازه خریدهای خود را بالا ببرد.

البته این نکته را باید در نظر گرفت که تمام دامنه‌های قیمتی، روزی شکسته خواهند شد؛ در شرایط کنونی که بازار بیش از اندازه به اخبار مربوط به برجام حساس است ، به خودی خود اخبار و متغیرهای امیدوار‌کننده می‌توانند قیمت دلار را پایین بیاورند، و بالعکس متغیرهای ناامید‌کننده مانند ادامه تحریم‌ها، زمینه رشد خریدها و شکست مرز 25 هزار تومانی را به همراه داشته باشند.

آن های که افزایش دلار به نفع آن ها است روی این موضوع مانور بدهند که آمریکا به ‌دنبال برداشتن تمام تحریم‌ها نیست.زیرا با استفاده از این  کار به‌دنبال بالا بردن فعالیت خریداران بودند.

در مقابل، ‌کاهشی‌ها اشاره می‌کردند که دوران فشار حداکثری به پایان رسیده است و حداقل طی ماه‌های آتی بخشی از تحریم‌ها نیز برداشته خواهند شد.

هر دو گروه افزایشی‌ها و کاهشی‌ها بر طبق گزارشی از خبرگزاری بلومبرگ  اشاره می‌کردند که ، آمریکا به‌دنبال آن است که با حفظ تحریم‌های کلی، ایران را به رعایت محدودیت‌های هسته‌ای پیشین وا دارد.

طبق گفته های آن گزارش، تحریم‌ها به‌طور کلی برداشته نخواهند شد، ‌ولی امتیازاتی به ایران برای برگشتن به محدودیت‌های هسته‌ای داده خواهد شد. در واقع افزایشی‌ها و کاهشی‌ها، نقل های  خود از این گزارش طوری پیش بردند که در  جهت  تعیین انتظارات بازار اثر بگذارند.

گروه دیگر ،بازیگران باتجربه بازار، هر چقدر تاخیر در ایجاد گشایش برای رسیدن به منابع ارزی بلوکه شده داشته باشد، احتمال رشد بیشتر دلار افزایش خواهد یافت. با این حال،‌ دسترسی ایران به بخشی از منابع خود، سرعت فروش‌های ارزی را در بازار بالاتر خواهد برد.

بازیافت پلاستیک های سخت