اخبار

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 بهمن ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 بهمن ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 بهمن ماه 1399

محصولات پتروشیمی در تاریخ 19 بهمن 1399 ، با قیمت دلار نیمایی 232.686 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا اعلام شد.

میانگین هفتگی  خرید، 231.068 با میانگین هفتگی فروش، 234.304 جمع و تقسیم بر 2 شده است که حاصل آن برابر 232.686 ریال است . اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 12 بهمن ماه، 3.110 ریال افزایش یافته است (درصد افزایش: 1.35)

صعود گروهی قیمت های پایه با همکاری دلار نیمایی و قیمت های جهانی

امروز قیمت های پایه محصولات پتروشیمی به صورتی اعلام شد که اهرم موثر تغییرات قیمت های جهانی در کنار افزایش 311 تومانی نیما بود.

  • قیمت های پایه ی امروز که نسبت به قبل افزایش داشته اند به شرح زیر می باشد:
نام درصد افزایش قیمت
پلی استایرن معمولی 5.53 % 1210 تومان
ABS 4.76 % 2330 تومان
پلی اتیلن سبک خطی 4.27 % 927 تومان
پلی پروپیلن نساجی 4.07 % 1148 تومان
پلی پروپیلن شیمیایی 3.8  % 1190

 

از سوی دیگر تنها کاهشی در بین مواد ، پلی استایرن مقاوم 7240 با 1.61 درصد کاهش (496 تومان ) است.